Obsah

Zrýchlenie

V každodennom živote význam pojmu "zrýchlenie" je obmedzený na objekt pohybujúci sa s narastajúco rýchlosťou.
Význam tohto pojmu je vo fyzike omnoho všeobecnejší.
Kedykoľvek sa zmení rýchlosť pohybujúceho sa objektu, či už rýchlosť vzrastie alebo poklesne, alebo sa zmení smer rýchlosti, príslušný pohyb vo fyzike nazývame zrýchlený.

Definícia

Ak sa rýchlosť objektu zmení z v1 na  v2 , v priebehu určitého časového intervalu Δt, zodpovedajúci pohyb vo fyzike sa nazýva zrýchlený.

Zrýchlenie pohybujúceho sa objektu je tým väčšie, čím je väčší rozdiel v2 - v1 pre ten istý časový interval:   a ~ (v2 - v1).

Zrýchlenie je menšie, ak je časový interval Δt = t2-t1 väčší, k dosiahnutiu toho istého rozdielu v  rýchlosti v2-v1 : a ~ 1/(t2-t1).

To vedie k definovaniu zrýchlenia ako:
a = v2-v1 / t2-t1 = Δv / Δt

Časovač: t =     jednotiek;     štart/stop    reset  časovač

K zobrazeniu času, časovač ako aj simulácia musia byť spustené.

Rýchlosť prednej častice
v =   jednotiek
Rýchlosť strednej častice
v =   jednotiek
Rýchlosť zadnej častice
v =   jednotiek

Pre tieto tri častice dostanete v priebehu rovnakých časových intervalov rozdielne hodnoty pre Δv = v2 - v1. Preto sa tieto tri častice pohybujú s rozdielným zrýchlením.

O koľko väčšie je zrýchlenie prednej častice v porovnaní s časticou vzadu?

Zrýchlenie ako vektor