Obsah

Zrýchlenie ako vektor

Zrýchlenie má vlastnosti vektora. To znamená, že má určený smer v priestore a teda tento môže byť rozložený pozdĺž osí x, y, a z v pravouhlej súradnej sústave.

Pre daný smer môže mať vektor zrýchlenia dve orientácie, označované ako kladná a záporná orientácia.
Tieto údaje sú často označované ako zrýchlenie a spomalenie.
Prečo to nie je správne je vysvetlené nižšie.
Otázka: Aké sú správne kritéria pre rozhodnutie orientácie zrýchlenia?

Pripravné príkazy umožňujú udeliť zrýchleniu kladnú alebo zápornú orientáciu.
Navyše môžte zmerať veľkosť zrýchlenia.

Nastavte zrýchlenie na +100 jednotiek.
Nastavte zrýchlenie na -100 jednotiek.

Rýchlosť častice v =    jednotiek

Časovač: t =     jednotiek;    štart/stop  časovač;    reset  časovač

K zobrazeniu času, časovač ako aj simulácia musia byť spustené.

Hodnoty pre Δv a Δt môžete merať a porovnávať s definíciou zrýchlenia náchádzajúcej sa na predchádzajúcej strane.

Poznámka: Zrýchlenie sa počas zrážky so stenou kocky nezobrazuje.

Záver

Orientácia zrýchlenia - či už kladná alebo záporna - nemá nič spoločné so zvyšovaním alebo znižovaním rýchlosti. V oboch prípadoch sa môže objekt pohybovať rýchlejšie alebo pomalšie.

Dôležité je, v akom smere sa zmenila rýchlosť.
Ak sa rýchlosť zmenila v kladnom smere alebo do väčších kladných hodnôt (ak v2-v1>0), zrýchlenie má kladnú orientáciu a naopak.

Pamätajte

Dôležite je hovoriť o orientácii zrýchlenia v či už o kladnej alebo zápornej orientácií, len ak je daný stály smer, v tomto prípade x-ová os.

Obsah