Obsah

Rýchlosť a systém vzťahov

Pokoj a Pohyb

V našom každodennom živote dva pojmy "byť v pokoji" a "byť v pohybe" sú jasne rozlíšiteľné. Prvýkrát si položili otázku o "jednoznačnosti" týchto pojmov Galileo a Newton v 17-stom storočí.

V celom vesmíre neexistuje miesto, ktoré by sa nepohybovalo, bolo v pokoji. Nachádzame sa na otáčajúcej sa Zemi, obiehame okolo Slnka, spolu so Slnkom sa pohybujeme naprieč Galaxiou, atď.

Čo však zreteľne vnímame je byť v kľude, v pokoji, z tohoto dôvodu je to však len relatívne, zdanlivé.

Na stanovenie miesta, ktoré je v pokoji alebo sa pohybuje so špecifickou rýchlosťou, je nevyhnutne potrebný systém vzťahov.

Otázka dôležitosti takéhoto systému vzťahov vyvstáva jasne pri opise pohybu planét, napr. Marsu.

Pohyb Planéty Mars z pohľadov: Geocentrického verzus Heliocentrického

K porozumeniu pohybu našich planét, boli myšlienkovo normalizované pohľady: geocentrický a heliocentrický.

Na podporu tejto myšlienkovej úlohy, video zobrazuje obrazy týchto dvoch pohľadov s ich plynulým prechodom.

Get the Flash Player to see this player.

Vysvetlenie

K zjednodušeniu výkladu je vhodné upraviť kruhový pohyb Zeme a Marsu nasledujúcim spôsobom.

Kruhová dráha Zeme je zjednodušená na dráhu A-B-C, zatiaľ čo dráha Marsu je zjednodušená na priamku D.

Zatiaľ čo na dráhe A sa javí akoby sa Mars pohyboval doľava.

Ak veľkosť rýchlosti Zeme po dráhe B je vzhľadom na veľkosť rýchlosť Marsu väčšia, tak sa nám zdá že sa Mars pohybuje doprava. Na dráhe C vzhľadom k dráhe A sa znova zdá akoby sa Mars pohyboval doľava.

Obsah Zrýchlenie