Obsah

Rýchlosť v 3D

Rýchlosť ľubovoľného smeru v priestore môže byť rozložená do tzv. x-ových, y-ových a z-ových zložiek, orientovaných pozdĺž troch osí pravouhlej súradnicovej sústavy.
Tieto zložky môžu mať dve orientácie pozdĺž každej osi, označované tiež ako kladná orientácia alebo záporná orientácia.

Na precvičenie a zoznámenie sa so súradnicami v Java-XYZ kocke ako so zložkami rýchlosti, skúste nastaviť počiatočné rýchlosti štyroch častíc usporiadaných v strede takým spôsobom, aby narazili na štyri väčšie častice.


Výber častice uskutočníte kliknutím ľavým tlačidlom myšky na zvolenej častici. Častica zmení svoju farbu. Výber častice zrušíte kliknutím mimo na pozadí kocky alebo kliknutím na inú časticu.

Počiatočná rýchlosť zvolenej častice v smere osi x: vx jednotiek
Počiatočná rýchlosť zvolenej častice v smere osi y: vy jednotiek
Počiatočná rýchlosť zvolenej častice v smere osi z: vz jednotiek

Zmena v(x) o Δv = +10 +50 +100 -10 -50 -100 jednotiek
Zmena v(y) o Δv = +10 +50 +100 -10 -50 -100 jednotiek
Zmena v(z) o Δv = +10 +50 +100 -10 -50 -100 jednotiek

Pamätajte: Kocku môžete otáčať pomocou podržania ľavého tlačidla myšky.
Načítanie riešenia. Načítanie pôvodnej situácie.

Obsah Pokoj a Pohyb - Pohyb planéty Mars