Obsah

Simulačný nástroj Java-xyz

Všeobecné informácie

Pre podporu nasledujúceho materiálu kurzu je k dispozícii simulačný program, ktorý umožňuje 3D-prezentáciu všetkých simulácii a to vo vnútri kocky, ktorú môžete otáčať a prezerať zo všetkých perspektív.

Program je napísaný v jazyku Java a je vybudovaný na skúsenostiach so simulačným programom pod UNIXom, nazývaným xyZET. Preto sa volá Java-xyz.

Užívateľské rozhranie

Kocka spolu s jej obsahom môže byť otáčaná klikaním a presunom myšky v rámci kocky.
Ak navyše stlačíte klávesu shift alebo ctrl, kocku môžete presúvať alebo priblížiť a vzdialiť..
Tlačidla   umožňuju spustiť alebo zastaviť simuláciu.
Na postupné spúšťanie simulácie po jednoduchých krokoch aktivujte tlačidlo   .
Posuvník Δt   umožňuje zmeniť rýchlosť, ktorou je simulácia zobrazovaná.
Aktiváciou tlačidla uložiť    uložíte kópiu aktuálneho stavu simulácie v pamäti, ktorá môže byť kedykoľvek opätovne vyvolaná z pamäte a zobrazená aktiváciou obnovovacieho tlačidla  
Obsah

Pravouhlý súradný systém