Obsah

  3.4 Atmosférický tlak 3.6 Príklady, otázky, úlohy  

3.5 Atmosférický tlak
Demonštračné experimenty - video

 
Pretrhnutie fólie atmosférickou tlakovou silou
Pomocou rotačnej vývevy znížime tlak v pohári bez dna na ktorého vrchnom konci umiestnime vzduchotesne fóliu. Pred zapnutím vývevy sú tlakové sily pôsobiace na fóliu z vnútra pohára a zhora v rovnováhe. Po odčerpaní vzduchu z objemu pohára nastáva pretrhnutie fólie v dôsledku zmenšovania tlaku vzduchu vo vnútri pohára zatiaľ čo vonkajší atmosférický tlak sa nezmenil.
pozri video/animáciu
Demonštrácia atmosférického tlaku Demonštrácia Atmosférického tlaku Demonštrácia Atmosférického tlaku
zdroj: ODF PF UPJŠ
Na fóliu pôsobila výsledná tlaková sila smerom dole a bola tým väčšia čím menší bol tlak vo vnútri pohára.
 
Prelievanie kvapaliny z nádoby do nádoby pomocou zmeny tlaku
Pomocou pretlaku a podtlaku môžeme premiestňovať (prelievať) kvapalinu z jednej nádoby do druhej bezo zmeny polohy nádob.
pozri video/animáciu
Prelievanie kvapaliny zmenou tlaku Prelievanie kvapaliny zmenou tlaku Prelievanie kvapaliny zmenou tlaku
zdroj: ODF PF UPJŠ
 
Fontána 
Vytvorenie fontány pomocou zmeny okolitého tlaku - atmosférického tlaku.
pozri video/animáciu  
Fontána Fontána Fontána
zdroj: ODF PF UPJŠ
 
Ortuťový dážď 
Sklenená banka je vzduchotesne uzavretá drevenou zátkou na ktorej je ortuť. Znížením tlaku - odčerpaním vzduchu vývevou z banky sa ortuť cez zátku pôsobením vonkajšieho atmosférického tlaku pretlačí dovnútra nádoby. 
pozri video/animáciu  
Ortuťový dážď Ortuťový dážď Ortuťový dážď
zdroj: ODF PF UPJŠ
 
3.4 Atmosférický tlak 3.6 Príklady, otázky, úlohy
Obsah