Interaktívne počítačom podporované aktivity ako prostriedok rozvoja kľúčových a predmetových kompetencií žiakov stredných škôl a ich implementácia do vyučovania fyziky

Opis projektu | Z čoho vychádzame | Experimenty a videomerania | Na stiahnutie | Kontakt