Obsah

Kyvadlo - Perióda - Dĺžka závesu

Pre skonštruovanie kyvadlových hodín bolo dôležitou skutočnosťou, že presnosť hodín nezávisí na hmotnosti závažia. Preto tvar a hmotnosť týchto závaží môže mať akúkoľvek veľkosť a nič nebráni navrhovať ich rôzne tvary podľa priania.
Ako môže byť presnosť takýchto hodín zmenená, ako postupovať alebo ako ďalej?
Odpoveď: Zmenou dĺžky závesu.

Pripravená simulácia zobrazuje trojicu kyvadiel, ktoré sa líšia v dĺžke závesu o 5% a 10% v tomto poradí.
Očividne sa líšia ich periódy. Tento jav môžeme úplne ľahko skontrolovať reálnym experimentom.

Závislosť medzi časom pre plné kmitanie, periódou T a dĺžkou zavesenia l môžeme odvodiť z teoretických úvah ako:
T ~ √ l;

Simulácia "Dĺžka periódy" demonštruje tento druh závislosti.
Pomer dĺžky týchto 2 závesov l1 / l2 = 4,
Pomer periód je T1 / T2 = 2 = √4.

Obsah