Obsah

Cvičenia s obežnými dráhami satelitov

Cvičenia na priestorové zobrazenia

Priestorové zobrazenie je dôležitou schopnosťou a predpokladom k riešeniu problémov vo fyzike, taktiež v takzvaných „Gedanken-experimentoch“ alebo v tých, kde je pohyb objektov zložitejší.

Nasledujúce videá a úlohy sú ponúknuté ako niekoľko druhov cvičných materiálov, s predpokladom že priestorové zobrazenie, môže byť ďalej rozvinuté opakovaným tréningom ako ďalšia schopnosť .

Obežné dráhy satelitu v 3d a 2d

Video zobrazuje pohyb satelitu okolo Zeme, zatiaľ čo jeho kolmá projekcia k povrchu zeme je nakreslená.

Ako náhle je satelit na obežnej dráhe, orientácia roviny v ktorej je obežná dráha, je stabilná v priestore pokiaľ zem sa otáča raz za 24 hodín okolo jej polárnych osí. Preto projekcia satelitu na povrch Zeme vyzerá približne ako nejaký druh posunutých kruhov. Veľkosť posunutia bude závisieť na pomere časového rozpätia pre jednu rotáciu satelitu a Zeme.

V 3D tento proces vyzerá jednoduchšie. Úlohou je teraz predstaviť si, ktorá krivka bude zobrazená, ak guľový povrch Zeme je reprezentovaný v 2D ako pravouhlá mapa.

Video zobrazuje túto transformáciu z 3D do 2D ako spojitý proces a pomôže vidieť a porozumieť vzťahu medzi týmito dvoma rozdielnymi reprezentáciami toho istého procesu.

Get the Flash Player to see this player.
Pozri nasledujúcu stranu pre úlohu.
Obsah Nepolárny satelit