Obsah

Tiaž - Beztiažový stav - Gravitačný zákon

Na tieto a iné otázky, týkajúce sa pohybov pod vplyvom gravitácie bude zodpovedané na nasledujúcich stranách. V polovici 17. storočia Newton formuloval všeobecný gravitačný zákon, v ktorom sa uvádza, že všetky hmotné telesá na seba navzájom pôsobia vzájomnou príťažlivosťou

Kvôli gravitačnému pôsobeniu hmotnosti Zeme, má každé hmotné teleso tiaž.

Ale, aké sú podmienky beztiažového stavu?

Má dieťa na obrázku tiaž alebo je v stave beztiaže?

Je v stave beztiaže len v tomto veľmi krátkom okamihu alebo počas celého "vrhu"?

Na tieto a iné otázky, týkajúce sa pohybov pod vplyvom gravitácie bude zodpovedané na nasledujúcich stranách. Pre niekoľko hlavných informácii ohľadom gravitácie sa pozrite na: Gravitačný zákon.

Obsah Voľný pád objektov - Experiment