Obsah

Sila a rýchlosť

Pri pohybe telesa s konštantnou rýchlosťou mnoho ľudí verí, že potrebujeme konštantnú hnaciu silu k dosiahnutiu konštantnej rýchlosti. Ak napríklad vodič auta chce zvýšiť rýchlosť auta, zvýši hnaciu silu motora stlačením plynového pedálu, alebo ak dvihne nohu z plynu, rýchlosť poklesne.

Teda záver je: K udržaniu pohybu s konštantnou rýchlosťou, potrebujeme konštantnú hnaciu silu.

Tento záver naznačuje: Ak nemáme hnaciu silu, objekt dospeje k pokoju.

Z fyzikálneho hľadiska sú tieto závery problematické, pretože sú v rozpore s jedným zo základných zákonov Mechaniky - druhým Newtonovým princípom - ktorý uvádza,že konštantná sila zapríčiňuje konštantné zrýchlenie, lineárne rastúcu alebo klesajúcu rýchlosť, závislú na orientácii sily.

Z toho vyplýva, že objekt nebude zrýchľovať, ale jeho aktuálna rýchlosť sa nezmení, v prípade ak súčet všetkých pôsobiacich síl bude rovný nule.

Nasledujúce videá zobrazujú niekoľko príkladov z každodenného života, kde sa rozdielne objekty pohybujú s konštantnou rýchlosťou.

Vo všetkých prípadoch pôsobí niekoľko síl. Z faktu že rýchlosť je konštantná môžeme z určitosťou povedať že výslednica všetkých pôsobiacích síl musí byť nulová.

Vozidlo na vidieckej ceste Plachtenie lietadla
Loď na pokojnej hladine Motorová loď na rieke
Parašutista s otvoreným padákom Pohybujúci sa balón vo vetre
Bublinky stúpajúce v tekutine  
Ak sa prakticky vyhneme treniu použitím vhodnej technológie a ak žiadne hnacie sily nie su aktívne, objekt sa pohybuje s konštantnou rýchlosťou.
Jazdec na vzduchovej dráhe
Obsah