Obsah

Pravouhlý súradnicový systém

Jednotky dĺžky

Dĺžka troch osí x, y, a z od počiatku po steny Java-xyz kocky je rozdelená na 1000 jednotiek. Dĺžka každej hrany kocky je preto rovná 2000 jednotkám Skutočná dĺžka tejto jednotky na obrazovke zodpovedá cca. 0,1 mm. Avšak, pokiaľ nie je dôvod pri práci so simuláciou, nemusíte uvažovať o veľkosti dĺžky, ktorá je zobrazená. Pri uvážení inej jednotky dĺžky, napríklad 1 mm, bude Java-xyz kocka reprezentovať kocku s veľkosťou strán dĺžky 2m.

Poloha

Na základe systému pravouhlých súradnicových osí, každá poloha bodu v priestore môže byť reprezentovaná a identifikovaná troma číslami, nazývanými súradnice bodu. Aby sme určili polohu bodu, potrebujeme definovať kladný smer od x, y, z pomocou pravidla pravej ruky opísaného vyššie.
Presná poloha bodu v rámci kocky je opísaná troma súradnicami (číslami) v tomto poradí x, y, z.

Príklad:

P(1000, -1000, 1000) indikujú horný pravý roh na prednej strane kocky.

Nižšie nájdete zoznam súradníc častíc. Ak kliknete na príslušné tlačidlo, častica bude umiestnená na polohu s príslušnými súradnicami.

P ( 1000, 0, 0);
P ( 1000; 1000; 1000);
P (-1000; 0; 0);
P (-500; -500; -500);
P (+500; +500; +500)

PREDTÝM ako to urobíte, skúste sami určiť polohu, v ktorej sa má častica objaviť. Je to dobrá metóda k overeniu porozumenia vzájomného vzťahu medzi polohou a súradnicami, a schopnosťou použiť vaše vedomosti.

Obsah