CD ROM

1.multimediálny CD ODF

Výučbové videozáznamy

Stacionárne a nestacionárne magnetické pole
Elektrické pole
Hydrostatika
Termika I
Hydrodynamika
Vlastnosti kvapalín
Mechanické vlnenie a akustika
Termika II