partneri

1. MFF UK Bratislava - Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky.
Spolupráca vo výchove doktorandov
2. Oddelenie didaktiky fyziky, Inštitut fyziky, UAM Poznań, Poľsko.
a) Spolupráca v oblasti ďalšieho vzdelávania študentov, účasť na letných školách
b) Spolupráca v oblasti teórie vyučovania fyziky.
3. Socrates - Comenius 3.1: Environment & Health,
Katholieke Universiteit Leuven, B-300 Leuven, Belgium

(začiatok oktober 1998)