Oddelenie didaktiky fyziky - Ústav fyzikálnych vied - Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košiciach
(ODF ÚFV PF UPJŠ KE)
   
   
adresa: Park angelinum 9
05101 Košice
   
telefón:
+421*55 62 234 6140
fax: +421*55 622 11 24
domovská stránka: http://physedu.science.upjs.sk