aktuality


Fyzikálna olympiáda - výsledky

kliknutím SEM môžete vidieť výsledky krajského kola fyzikálnej olympiády

15. 06. 2004, 09:27

ŠVOČ 23.4.2003

Dňa 23.4.2003 (streda) sa uskutoční fakultné kolo súťaže Študentských Vedecko Odborných Činností (ŠVOČ). Práce z oblasti didaktiky fyziky budú prezentované dopoludnia (od 9.00) v miestnosti 40.

Prihlásení boli:
Peter Vatrál (5FB)- Svetlo a osvetlenie
Katarína Čavajdová (4MF) - Tvorba a vyhodnotenie didaktických testov
Silvia Sulajová (4MF) - Zbierka fyzikálnych úloh
Eduard Skonc (4MF) - Paradox ako prostriedok rozvoja tvorivosti žiakov
Mária Konkoľová (4MF) - Modelovanie fyzikálnych javov na PC
Mariana Medveďová (5F) - Rozvoj fyz. povedomia mládeže na ZŠ prostriedkami Tvorivého vyučovania a IKT

ďalšie informácie o priebehu nájde TU


16. 04. 2003, 14:34

V piatok 22.11.2002 začíname Akciu deň s fyzikou

Aktuálne informácie nájdete v ponuke Deň s fyzikou

19. 11. 2002, 14:40