01.  RLC striedavý obvod – rLC

 

 

02.  Dva odpory v sériovom alebo paralelnom zapojení – veqir

 

       

 

03.  Urýchľovaný náboj tvoriaci elektromagnetické vlny – chargeMoving

 

 

04.  Zdanlivý náboj: bod cgarge a guľa – chargesphere

 

 

05.  Zdanlivý náboj: bodový náboj a uzemnená doska – chargeplate

 

 

06.  RC obvod – chargerc

 

 

07.  EM kruhová polarizovaná vlna – EMcircularwave

 

 

08. Nabité častice a steny – chargedParticiplesAndWalls

 

 

09.  Helmholtzové cievky / častice uväznené v magnetickom zrkadlovom poli – mirrorfield

 

 

10.  Magnetický diagram poľa pre (drôt / závit / solenoid) – linefiled

 

       

 

11.  Elektrón v magnetickom poli – chargeInB

 

 

12. Supravodivá slučka pohybujúca sa cez oblasť rovnomerného magnetického poľa - Bloop

 

 

13. Ostrá hrana má väčšiu hustotu náboja (elektrické pole) - sharpellipsecharge

 

 

Particles and Walls – autor Francisco Esquembre