01.   Objekt pod vodou - objectinwater

 

 

02.  Objekt a jeho obraz - tenká šošovka - spojka/rozptylka - lensimage

 

 

03.  Objekt a jeho obraz - duté a vypuklé zrkadlo - mirrorimage

 

 

04.  Polarizované vlny - priečne a pozdĺžne vlnenie - emwaveboundary

 

 

05.  Refrakcia - kde je ryba? - eyewatch

 

 

06.  Výška zrkadla - mirrorHeight

 

 

07.  Blokovanie časti svetla - thinlesintensity

 

 

08.  Obraz pohybujúceho sa objektu - tigerNmirror

 

 

09.   Refrakcia svetla - twomediaspeed

 

 

10.   Ilúzia! Môžeš to vidieť ale nemôžeš sa dotknúť - mirror2

 

 

11.  Obraz formovaný rovinným zrkadlom - mirror

 

 

12.  Intenzita lomeného/odrazeného svetla a index lomu prostredia - lightintensity

 

 

13.  Interferenčný obrazec na kline - glassplate

 

 

14.  Vláknová optika - optické vlákna – fiber

 

 

 

15. Zábavné hrať sa s hranolom. (Cesta svetla a intenzita spôsobená lomom (refrakciou)) - prismlighttrace

 

 

 

 

16.  Dve rovinné zrkadlá v 90 stupňovom uhle – mirror90

 

 

17. Hranolová optika (pomalý pohyb svetla vstupujúceho do hranola) - prismlightpath

 

 

18.  Rozlíšenie kruhových otvorov – aperature

 

 

19. Rozptyl svetla na hranole - prismdispersion

 

 

20. Zákon odrazu - mirrordoubleangle

 

 

21.  Jednoduchá/viacnásobná štrbina ohyb (difrakcia)/interferencia – diffraction

 

 

22.  Šošovky (hrubé šošovky) a zrkadlo – opticsLensNMirror

 

 

 

 

 

 

 

 

 Single Slit diffraction