Pomocou appletu zistite odpovede na otázky:

  1. Osvojte si význam nastavenia parametrom polohy a rýchlosti nabitej častice. Sledujte polohu častice a vektor jej rýchlosti pri rôznych uhloch pohľadu na magnetické pole Helmholtzových cievok (kliknite na ľubovoľné miesto v applete a pri stlačenom ľavom tlačidle myši meňte uhol zobrazenia).

  2. Pri zmenách veľkosti polomeru a vzájomnej vzdialenosti sledujte tvar výsledného magnetického poľa v priestor medzi cievkami. Opíšte magnetické pole pre vybrané hodnoty parametrov cievok.

  3. Pri rôznych uhloch zobrazenia sledujte pohyb nabitej častice v magnetickom poli Helmholtzových cievok.

  4. Nastavte polohu a smer rýchlosti častice a parametre cievok tak, aby častica ostala pri svojom pohybe uväznená v priestore medzi cievkami. Opíšte svoje nastavenie.

Original URL