Späť        Ďalej

10. Magnetický diagram poľa pre (drôt / závit / solenoid) (linefiled)

Nájdeme magnetický diagram poľa pre tok prúdenia v kolmom drôte. Stlačíme tlačidlo "play", drôt sa stane kruhovou prúdovou slučkou. Ak stlačíme tlačidlo "paused" opäť, stlačíme "play" znova. Toto bude vinutie vo forme špirály. (solenoid) Môžeme meniť polomer R alebo zmeníme Z-rovinu  k zobrazeniu rozdelenia poľa v rôznych hodnotách Z. Popup okno zobrazuje rozdelenie magnetického poľa.