Späť        Ďalej

09. Helmholtzové cievky / častice uväznené v zrkadlovom magnetickom poli (mirrorfield)

Môžeme meniť polomer alebo vzdialenosť medzi dvoma cievkami a zostaviť zrkadlové magnetické pole. Pole môže uväzniť časticu medzi dvoma cievkami.