Pomocou appletu zistite odpovede na otázky:

  1. Vychýľte guľôčku z rovnovážnej polohy. Sledujte pohyb guľôčky pozdĺž drôtu v závislosti na veľkosti gravitačného zrýchlenia a veľkosti pôvodnej dĺžky pružiny. Ozrejmite priebeh pohybu.

Original URL