Pomocou appletu zistite odpovede na otázky:

  1. Nastavte počet pružín na 3 a sledujte priebeh kmitania pri nulovej gravitácii. Zmeňte tuhosť pružín a opíšte vplyv zmeny tuhosti na priebeh kmitania.

  2. Nastavte počet pružín na 3 a sledujte priebeh kmitania pri nenulovej gravitácii. Opíšte vplyv gravitácie na priebeh kmitania.

 

Original URL