Pomocou appletu zistite odpovede na otázky:

  1. Nastavením rôznych hmotností preskúmajte vznikajúce rovnovážne polohy pri rôznych uhloch naklonenia. Ozrejmite fyzikálnu príčinu rovnováh.

  2. Pre rôzne polohy pôsobenia sily F1 preskúmajte rovnováhu pri rôznych závažiach. Formulujte závery pozorovaní.

Original URL