Pomocou appletu zistite odpovede na otázky:

  1. Sledujte pohyb spodnej časti voľne pustenej pružiny.

  2. Skúmajte vplyv tuhosti pružiny na dĺžku času „levitácie“ spodnej časti pružiny.

  3. Skúmajte vplyv hmotnosti pružiny na dĺžku času „levitácie“ spodnej časti pružiny.

  4. Ako sa prejaví počet závitov na priebehu voľného pádu pružiny.

 

Original URL