Späť        Ďalej

31. Guľôčka s dierkou pripojená na pružinu a obmedzená pohybom pozdĺž drôtu (beadontiltedwire)

Slávny matematický model problému: Guľôčka je pripojená k jednému koncu pružiny s voľnou silou dĺžky L0 a tuhosťou pružiny k. Jej pohyb je zviazaný s pohybom pozdĺž drôtu. Výšku drôtu môžeme nastaviť pomocou myšky, uchopením a premiestnením ľavého konca hore/dole. Uhol sklonu drôtu môžeme zmeniť uchopením a premiestnením pravého konca hore/dole. Vektor sily a rýchlosti sú zobrazené modrou/červenou šípkou. Fázový diagram vx-x je zobrazený v pravej oblasti.