Späť        Ďalej

25. Kruhová pružina (springconnectedparticles)

Applet znázorňuje správanie spojených pružín do kruhu, ktoré sú uvoľnené zo stlačenej polohy.