Späť        Ďalej

22. Vyvážená hmota (balanced)

Applet simuluje rovnovážne polohy - rovnováhu.