Späť        Ďalej

01. N spojených pružín vo zvislom smere (s gravitáciou) (springNV)

V applete pozorujeme pád N spojených pružín v gravitačnom poli. Čo sa stane ak tieto spojené pružiny uvoľníme z pevného bodu? (video)