Dotazníky  / Questionnaire                                                                        späť / back
Postojový dotazník A4 - mapovanie  vzťahu žiakov k životnému prostrediu format A5
Questionnaire A4 - test of environmental  attitudes
format A5
Results-1 of questionnaire (pupils of two high school classes in Kosice)
Anketa o používaní mobilných telefónov (30 otázok)
Výsledky ankety (gymnázium - 400 žiakov)

Anketa o používaní mobilných telefónov
(10 otázok)
Výsledky ankety  (gymnázium -400 žiakov)


Anketa o spotreba energie v domácnosti.

Anketa o príkone elektrických spotrebičov a spotreba elektriny.