Obsah

2.5. Úloha 5: Voľný pád na Zemi a na Mesiaci

Dve telesá sú pustené z rovnakej výšky na Zemi a na Mesiaci. Teleso na Mesiaci má väčšiu hmotnosť ako teleso na Zemi.

Gravitačné zrýchlenie na Mesiaci je oveľa menšie ako na Zemi.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne:

Čas potrebný na dosiahnutie povrchu Zeme je kratší

Čas potrebný na dosiahnutie povrchu Zeme je dlhší

Časy pádu telesa na Zemi a Mesiaci sú rovnaké

V prípade, že si nie ste istý svojou odpoveďou, simulujte obe uvedené situácie pomocou simulácie "Free Fall_ľ"

Ktoré z informácií uvedených v tejto kapitole sú nepotrebné a mätúce?

Obsah