Obsah

2.4. Úloha 4: Stabilita galaxií

Z astronomických meraní je známe, že typické galaxie pozostávajú z 1010 až 1011 hviezd. Kým sa všetky hviezdy navzájom priťahujú v dôsledku svojej gravitačnej hmotnosti súčasne padajú do stredu galaxie, kde sa predpokladá existencia tzv. čiernej diery.

Prečo sú však galaxie vo svojej forme stabilné počas dlhých časových period?

Prečo sa napríklad vonkajšie hviezdy nepohybujú smerom do stredu galaxie?

Prečo je náš planetárny systém stabilný?

Diskutujte svoje predstavy s učiteľom.

Obsah