Obsah

2.2. Úloha 2: Stav beztiaže a bezsilový stav - podstatný rozdiel

Veľa ľudí stotožňuje tvrdenie, že teleso je v beztiažovom stave s predstavou bezsilového pôsobenia. Teda ak sa teleso nachádza vo vesmíre, bez gravitačného účinku, veria, že na teleso nepôsobia žiadne sily. Táto predstava je problematická. Pozrite na . dieťa na obrázku vľavo. Je v stave beztiaže? Nepôsobia naň žiadne sily?

Rovnaká otázka sa vynorí pri video ukážke "Drop Tower" .

Astronauti sa vznášajú v kozmickej lodi obiehajúcej okolo Zeme. Nachádzajú sa v beztiažovom stave, alebo na nich nepôsobia žiadne sily? Čo sa stalo s gravitáciou?

Kozmická loď sa pohybuje v zemskom gravitačnom poli a pre bežné obežné dráhy je jeho veľkosť približne rovnaká ako na zemskom povrchu.

Pokúste sa nájsť odpoveď na tento problém pomocou simulácie "Perpendicular Throw"

Simulujte pohyb voľne padajúceho telesa alebo pohyb telesa vrhnutého kolmo nahor. Výsledná sila pôsobiaca na teleso je zobrazovaná počítačom.

Pokúste sa opísať podmienky, ktoré ovplyvňujú meranie tiaže telesa. Výsledky svojich úvah zapíšte a diskutujte s učiteľom.

Obsah