Obsah

2.1. Testové otázky o silách a rýchlosti

Na hladkej horizontálnej rovine sa pohybujú sane, ktorých pohyb môžeme zrýchľovať alebo spomaľovať pomocou vysielačky.

1. Rýchlosť saní lineárne rastie (konštantné zrýchlenie)

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

Výslednica síl (súčet všetkých síl)

je konštantná

rastie

klesá

je rovná nule

2. Sane sme uviedli do pohybu a teraz sa pohybujú konštantnou rýchlosťou dopredu.

Ktoré s nasledovných tvrdení je správne?

Výslednica síl (súčet všetkých síl)

je konštantná

rastie

klesá

je rovná nule

3. Rýchlosť saní lineárne klesá (konštantné zrýchlenie)

Ktoré z nasledovných tvrdení je správne?

Výslednica síl (súčet všetkých síl)

je konštantná

rastie

klesá

je rovná nule

Diskutujte odpovede s učiteľom.

Obsah