Obsah

1.1. Obsah učiva

Riešením problémov uvedených v tejto kapitole môžete zistiť, ako ste pochopili fyzikálne javy prezentované počas predchádzajúcich hodín a či ich viete aplikovať v nových situáciách. Ak budete úspešný pri hľadaní odpovedí na uvedené otázky, máte šancu uspieť aj vo výstupnom teste a určite budete úspešný aj pri využívaní získaných poznatkov v nadchádajúcich hodinách fyziky.

Obsah