A-9. Zrýchlenie

V každodennom živote má zrýchlenie význam: niečo zrýchľuje. Bežne nenazývame pohybom zrýchleným pohyb, keď sa objekt pohybuje konštantnou rýchlosťou po kruhovej dráhe.

Vo fyzike je význam slova zrýchlenie viac obecný. Vždy keď sa rýchlosť pohybu mení nazývame tento pohyb zrýchlený. Pretože každá rýchlosť má svoju veľkosť rovnako ako aj smer, zmenu rýchlosti môžeme realizovať zmenou veľkosti, alebo zmenou smeru pohybu. Ak sa objekt pohybuje po kruhovej dráhe mení sa stále jeho smer pohybu. Vo fyzikálnom význame, tento objekt preto vykonáva zrýchlený pohyb, aj keď jeho rýchlosť ostáva konštantná.