A-7. Zotrvačnosť a rýchlosť

Zotrvačnosť resp. zotrvačná hmotnosť je vlastnosť telesa a nezávisí na rýchlosti.

Z bežného života vieme, že pokiaľ tlačíme proti automobilu v pokoji jeho odpor sa nám zdá väčší, ako keď je v pohybe.

Táto skúsenosť nás vedie k záveru, že zotrvačnosť automobilu bude prekonaná a bude sa neustále zmenšovať s rastúcou rýchlosťou.

Takýto záver, ale nie je správny. Ak pohybujúci sa automobil zrýchľuje, má rovnakú zotrvačnosť ako na začiatku, čo je určené pridaným zrýchlením.

Zotrvačnosť telesa (jeho zotrvačná hmotnosť) je nemenná vlastnosť každého materiálneho objektu a nezávisí od jeho rýchlosti 1 .


1. Toto tvrdenie je pravdivé prinajmenšom pre všetky rýchlosti, ktoré boli dosiahnuté makroskopickými telesami na Zemi. Situácia sa zmení, keď rýchlosť elementárnych častíc sa približuje rýchlosti svetla.