A-6. Zotrvačnosť a zmena rýchlosti (zrýchlenie)

Ako sa chovajú telesa s rôznou zotrvačnosťou (hmotnosťou) pod vplyvom rovnakej sily?

Odpoveď je jednoduchá a celkom zrejmá: Čím väčšia je zotrvačná hmotnosť telesa, tým menší je vplyv sily a menšia je zmena rýchlosti. Teleso s najmenšou zotrvačnou hmotnosťou nadobudne najväčšie zrýchlenie a naopak.