A-5. Zotrvačná hmotnosť ako vlastnosť hmoty

V každodennom živote sa pojmy hmota a hmotnosť často používajú v tom istom význame. Hovorí sa napríklad, že teleso má buď malú alebo veľkú hmotnosť a korešponduje to s tvrdením, že teleso obsahuje veľa alebo málo hmoty.

Vo fyzike je dôležité rozlišovať medzi pojmami hmotnosť a hmota. Hmota je to, čo človek môže vidieť alebo chytiť. Hmota má vlastnosti, ako napr. atómová štruktúra, objem a okrem toho vlastnosť, že teleso zostáva v stave pohybu tak dlho pokiaľ na neho nepôsobí žiadna sila, alebo pokiaľ výslednica pôsobiacich síl sa rovná nule. Táto vlastnosť sa často nazýva hmotnosť, alebo presnejšie zotrvačná hmotnosť. Zotrvačná hmotnosť je preto vlastnosťou hmoty.