A-3. Príklady, kedy v=konšt. a výslednica síl F = 0

Pokús sa nájsť ďalšie príklady, pri ktorých môžeš povedať, že výslednica síl pôsobiacich na teleso sa rovná nule. Zapíš ich do priestoru na pracovnom liste.