A-1. Pohyb a pokoj

Rozdiel medzi pohybom a pokojom sa v bežnom živote javí ako samozrejmosť. Keď sa teleso pohybuje na Zemi, je na to potrebná pôsobiaca sila. Táto sila obyčajne pochádza z interakcie medzi telesami: teleso je buď ťahané alebo tlačené, raketa sa pohybuje v dôsledku unikajúcich plynov z rakety, a pod.

Keď takáto sila pôsobiaca na teleso chýba, potom je obyčajne teleso v pokoji.

Už Aristoteles vyslovil toto tvrdenie: "Každý pohyb vyžaduje hýbateľa". Táto veta bola považovaná za správnu vo vede 2000 rokov. Bol to až Newton v 18. storočí, ktorý objavil, že s týmto tvrdením nie je niečo v poriadku.

Newton si uvedomil, že hlavným stavom hmoty nie je pokoj, ale rovnomerný priamočiary pohyb. Nie je vo vesmíre miesto, kde existuje pokoj. Základným stavom hmotných telies je rovnomerný pohyb.

Bez pôsobenia vonkajšej sily, sa každé teleso pohybuje lineárne konštantnou rýchlosťou do nekonečna.

Fakt, že tu na Zemi sú telesa v pokoji bez pôsobiacej sily je spôsobený silami trenia, ktoré smerujú proti pohybu telies.

V prípade experimentov na vzduchovej lavici, možno trenie takmer úplne vylúčiť. Na vzduchovej lavici sa kĺzanie telesa nezastaví hneď, ale teleso sa pohybuje dlho so stálou rýchlosťou (pozri video "air_cushion.mpg" ). Avšak aj tu malé trenie existuje, preto sa pohyb po určitom čase zastaví.