AKTUALITY

 

 

O PROJEKTE

AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail webmastrovi ŠISu

Predkoordinačné stretnutie,  10.11.1999, PF UPJŠ Košice

Koordinačné stretnutie,  29.11.-1.12.1999, PF UPJŠ Košice

Pracovné stretnutie, 8. 2. 2000 - 11. 2. 2000, PF UPJŠ Košice

Pracovné stretnutie, 19.3.2000 - 3.4.2000, Bayreuth

Pracovné stretnutie, 22.5.2000 - 31.5.2000, Viedeň

Posledná aktualizácia: 08.03.2001