DIDAKTICKÉ HRY

BIOLÓGIA

 
BIOLOGICKÉ ÚLOHY
METODICKÝ MATERIÁL
CD - DEMO
VAŠE TIPY
PUBLIKÁCIE
BIOKLUB
AKTUALITY
BIOLOGICKÝ SLOVNÍK
TESTY
DIDAKTICKÉ HRY
WWW STRÁNKY
POMÔCKY
TELEPROJEKTY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV
ZAUJÍMAVOSTI

Školský Informačný
Servis

 

logo lave Stavba a funkcie orgánov - situačné hry
(A. Takáčová)


Miesto hry:
Školská trieda 
Pomôcky: Väčšie kartičky s nápisom označenia alebo nákresom častí orgánov

Prúdenie krvi srdcom
Postup a pravidlá: Učiteľ rozdá vybraným žiakom alebo dobrovoľníkom karty s nasledujúcimi pojmami: pravá komora, ľavá komora, pravá predsieň ľavá predsieň, chlopňa (I.), chlopňa (II.), pľúcnica, pľúca, pľúcna žila, srdcovnica, horná a dolná dutá žila, odkysličená krv, okysličená krv. Pri vysvetľovaní veľkého a malého krvného obehu žiaci postupne, ako sa objavujú jednotlivé pojmy, prichádzajú pred tabuľu. Vytvárajú živú schému. Úlohou žiakov predstavujúcich okysličenú a odkysličenú krv je všetky orgány predstavované spolužiakmi v správnej postupnosti.

Činnosť dýchacej sústavy
Postup a pravidlá: Učiteľ rozdá žiakom výkresy s nasledujúcimi nápismi alebo nákresmi: horné dýchacie cesty, dolné dýchacie cesty, nosová dutina, hrtan, priedušnica, priedušky, pľúcne mechúriky, pľúcne komôrky, pravé pľúca, ľavé pľúca, popľúcnica, pohrudnica, pohrudnicová dutina, bránica, medzirebrové svaly. Postaví žiakov tak, aby znázorňovali dýchacie orgány. Vysvetľuje ako postupuje vzduch pri dýchaní a aká je činnosť jednotlivých častí dýchacej sústavy.

Činnosť tráviacej sústavy
Postup a pravidlá: Učiteľ rozdá žiakom kartičky s nasledujúcimi nápismi alebo nákresmi:
Ústna dutina, pažerák, žalúdok, tenké črevo, dvanástnik, podžalúdková žľaza, enzýmy, pečeň, žlčník, žlčovod, žlč, hrubé črevo, slepé črevo, konečník, potrava.
Žiaci prichádzajú postupne ako učiteľ vysvetľuje činnosť tráviacej sústavy. Potom sa pomiešajú a žiak s nápisom potrava ich zoraďuje podľa toho, ktorými časťami tráviacej sústavy postupne prechádza.

Posledná aktualizácia: 20.08.2000