Obsah

Zvislý vrh

Počiatočná rýchlosť a čas výstupu

Simulácia a pripravené príkazy vám dovolia zistiť aká počiatočná rýchlosť je potrebná pri pohybe lopty smerom nahor proti pôsobiacej gravitácii a pri  dosiahnutiu vrcholu kocky bez opätovného podskakovania. 

Rýchlosť lopty vz =   jednotiek

Zmeňte počiatočnú rýchlosť lopty o:
Δv = +10   +50; -10   -50 jednotiek.

Časovač: t =   jednotiek    štart/stop  časovača;    reset  časovača

K zobrazeniu času, časovač ako aj simulácia musia byť spustené.

Reset  simulácie

Zvislý vrh a zvislý pád sú symetrické pohyby s konštantným zrýchlením. Preto sú použiteľné tie isté rovnice. s = 1/2 g t2; v = g t + v0

V simulácii je hodnota zrýchlenia g = -10 jednotiek.

Je medzi výsledkami simulácie a týmito rovnicami zhoda?

Vodorovný vrh - Experiment