01.  Časticový model pre pevné/kvapalné/plynné skupenstvo v 3D - solidliquidgas3D

 

 

02.  Časticový model pre pevné/kvapalné/plynné skupenstvo – solidliquidgas

 

 

03.  Brownov pohyb – browianmotion

 

 

04.  Žiarenie čierneho telesa – blackbody

 

 

05. Brownov pohyb, difúzia - browianmotion2