01.  N spojených pružín vo zvislom smere (s gravitáciou) – springNV

 

 

02.  Sila pružiny F=-k*x – hspring

 

 

03.  Vertikálna pružina (pripočítaná tiaž) – springk2

 

 

04.  Spojené pružiny – vehicleSuspension

 

 

05.  V(t) a a(t) pre kĺzanie bloku z naklonenej roviny a náraze do pružiny – vtchange

 

 

06.  Striekajúca voda z diery v nádobe s vodou – waterpressure

 

 

07.  Coriolisová sila – coriolis

 

 

08.  Gaussová zbraň – gaussiangun

 

 

09.  Ako meriame koeficient trenia – friction

 

 

10.  Kocka pohybujúca sa na vodorovnej podložke (s koeficient trenia) – fma

 

 

11.  Dvojité kyvadlo – doublePendulum

 

 

12.  Simulácia 1D zrážky myslenou pružinou – collision

 

 

13.  Častica spojená s pružinou v horizontálnej rovine – circularspring

 

 

14.  Vzťahy medzi y/vy/ay pre pružinu – ySpring

 

 

15.  Kocky a stred tiaže – block

 

 

16. Balistické kyvadlo - bulletBox

 

 

17.  Podmienka pre stabilnú rovnováhu – balancedshm

 

 

18.  Držanie tyče rukou – balancedrod

 

 

19.  Statická rovnováha (Výslednica síl je rovná nule) – balancedmass

 

 

20.  Súčet rovnovážnych síl – balancedcircle

 

 

21.  Atwoodov stroj s masívnou kladkou – balanced2

 

 

22.  Vyvážená hmota – balanced

 

 

23.  Ako môže plachetnica plávať proti vetru ? – sailboat

 

 

24.  Zrážka 2D - Collision2D_e

 

 

25.  Kruhová pružina – springconnectedparticles

 

 

26. Normálové sily pôsobiace na predné a zadné pneumatiky zrýchľujúceho auta - carwithload

 

 

27. Sily na predných a zadných pneumatikách sú opačných smerov - carmotion

 

 

28. Rýchlosť v rovnakom smere trecej sily - blockupdown

 

 

29. Držte stred ťažiska vnútri plochy objektu na zemi - blocktilted

 

 

30. Krabica uvoľnená z rampy bez trenia na vodorovnom povrchu bez trenia! - blockaAB

 

 

31. Guľôčka s dierkou pripojená na pružinu a obmedzená pohybom pozdĺž drôtu - beadontiltedwire

 

 

32. Tyč nesená pružinami na koncoch - bar2spring

 

 

33. Čudná rovnováha - balancedbar

 

 

34. Merač zrýchlenia - accelerometer

 

 

35. Dve kocky spojené pružinou, ktoré sú tlačené vonkajšou silou - box2pull

 

 

 

 

 The leaning ladder

 

A bar lean on a frictionless wall 

 

 Friction force and motion of the block

 

Two blocks and two springs connected to a wall on a frictionless surface

 

Accelerated pulley  

 

A ball climb up another object on a frictionless surface 

 

Keep the center gravity inside the surface area of the object on the ground!