01.  Meranie brzdnej dráhy, doby brzdenia a reakčného času - reactionTime

 

 

02.  Pohyb kozmickej lode v gravitačnom poli – spacetrace

 

 

03.  Kyvadlo v pohybujúcom sa aute – penduluma

 

 

04.  Simulácia riadenia cestnej premávky – trafficcontrol

 

 

05.  Vzťahy medzi jednoduchým harmonickým pohybom a pohybom po kružnici – shm

 

 

06. Univerzálne kreslenie kriviek - analyticcurve3

 

 

07.  Konštantné zrýchlenie v 1D x(t)/v(t) – xvarelation

 

 

08.  Pohyb po naklonenej rovine (bez trenia) x(t)/v(t) - xvarelation2

 

 

09.  Zachovanie energie: potenciálna/kinetická energia – energyConservation

 

 

10.  Pohyb po kružnici – circular

 

 

11.  Pohyb po kružnici vo vertikálnej rovine – circularv

 

 

12.  Testovanie porozumenia vzťahov medzi x(t)/v(t)/a(t) – xva3

 

 

13.  Bežiaci psi (nastavenie xi, vi, a ) – xva2

 

 

14.  Nastavme a(t) a pozorujme x(t)/ v(t)  – xva

 

 

15.  Vzťah medzi posunutím/rýchlosťou/zrýchlením – xvav

 

 

16.  Vzťah medzi posunutím a rýchlosťou X(t)/V(t) – xvrelation

 

 

17.  Trajektória bomby zhodenej z lietadla – airplane

 

 

18.  Komínový dopravný vozík na naklonenej rovine – pincar

 

 

19.  Ak pridáme plyn, auto "dvihne čumák"? – carwithload

 

 

20. Ilúzia? - viewrotation

 

 

21. Testovanie porozumenia pohybu náboja - analyticcurvet

 

 

22. Efekt impulzu na unášanie častice - impulse

 

 

 

Elastická skákajúca loptička