Obsah

4.3. Úloha 3: Ako reaguje teleso pohybujúce sa po kružnici na zmenenú zotrvačnú hmotnosť, pričom dostredivá sila zostáva nezmenená?

Otázky pre diskusiu

    • Ako sa zmení trajektória telesa pohybujúceho sa po kružnici, ak jeho zotrvačná hmotnosť narastie alebo poklesne, pričom dostredivá sila zostáva nezmenená?

Naznačte do obrázku predpokladanú trajektóriu telesa a porovnajte vašu predpoveď s výsledkom simulácie Dostredivá sila.

Zotrvačná
hmotnosť

Trajektória satelitu

(Predpoveď)

Zotrvačná
hmotnosť

Trajektória satelitu

(Predpoveď)

m = 30 jednotiek

m = 50 jednotiek

Obsah