Obsah

4.2. Úloha 2: Ako reaguje teleso pohybujúce sa po kružnici na zmenenú dostredivú silu, zatiaľčo jeho zotrvačná hmotnosť zostáva nezmenená?

Otázky pre diskusiu

    • Ako sa zmení trajektória telesa pohybujúceho sa po kružnici, ak sa dostredivá sila zväčší alebo zmenší, zatiaľčo jeho zotrvačná hmotnosť zostane nezmenená?

K tomu, aby sme zodpovedali uvedenú otázku nám pomôže simulácia Dostredivá sila. Simulácia ukazuje malé teleso obiehajúce okolo stredu, ktorý ho priťahuje. Porozmýšľajte, čo sa stane s trajektóriou telesa, ak sa príťažlivá sila zväčší alebo zmenší. Označte odpovedajúcu trajektóriu, o ktorej si myslíte, že je správna a overte správnosť vašej predpovede porovnaním so simuláciou. 1 .

Dostredivá sila

Trajektória satelitu
(Predpoklad)

Dostredivá
sila

Trajektória satelitu
(Predpoklad)

f (D) = 5 jednotiek

f(D) = 15 jednotiek

Ak máte nejaké otázky ohľadom výsledkov simulácie, ktoré neviete predpovedať, opýtajte sa vášho učiteľa.

V prípade, že sa divíte, prečo sa satelit stále vracia späť do štartovacej polohy, opisujúc pritom uzavretejšiu dráhu, môžeme len súhlasiť, že ide naozaj o udivujúci fakt. Na to, aby sme to uspokojivo odôvodnili, potrebujeme náročnejší matematický aparát, čo nie je v tejto chvíli potrebné.


1. Dôležitá poznámka: Zmena ľubovoľného parametra simulácie musí byť potvrdená stlačením klávesy return alebo enter. Ak nie, je zmena parametra síce viditeľná, ale ju program neakceptuje.

Obsah