Obsah

4.1. Úloha 1: Odstredivá alebo dostredivá sila

V tejto kapitole sa budeme venovať kruhovým pohybom. Preto je dôležité vedieť, aké sily spôsobujú kruhový pohyb a akým smerom tieto sily pôsobia.

Otázky pre diskusiu

  • Prečo je rovnomerný pohyb po kružnici pohybom zrýchleným, ak rýchlosť pohybu zostáva konštantná? 1
  • Môže sa teleso pohybovať po kružnici bez toho, aby naňho pôsobila sila?
  • Aký je smer sily pôsobiacej na teleso počas rovnomerného pohybu po kružnici? Táto sila smeruje
   a) von z kružnice,
   b) do kružnice
  c) pôsobí v oboch smeroch

Video "pohar.mpg" ilustruje túto otázku.

Tu sú dve rozličné vysvetlenia študentov:

Student A:

Určite musí existovať odstredivá sila pôsobiaca smerom von z kružnice. Na kolotoči túto silu celkom jasne pociťujeme. Ako ináč by sa mohlo vyžmýkať prádlo pri otáčaní v bubne práčky keby nepôsobila odstredivá sila, ktorá tlačí z bubna vodu von?

Student B:

Každý kruhový pohyb je spôsobený silou smerujúcou do stredu kružnice, nazývanou dostredivá sila. Neexistuje žiadna odstredivá sila smerujúca von z kružnice.

Každé teleso pohybujúce sa po kružnici by sa bez pôsobenia síl pohybovalo po priamke v smere dotyčnice ku kruhovej dráhe. V dôsledku pôsobenia dostredivej sily smerujúcej dovnútra kružnice je teleso nútené opustiť priamočiaru trajektóriu a pohybovať sa po kružnici.

  • Čo si o týchto výpovediach študentov myslíte? Ktorý z nich má pravdu? 2 Zapíšte.

Prediskutujte vaše odpovede s učiteľom.


1. Ďalšie informácie pozri v prílohe "A -9. Zrýchlenie"

2. Ďalšie informácie pozri v prílohe "A-10. Pohyb po kružnici"

Obsah